Buli thay thế có vòng bi dùng cho các quạt vuông thông gió làm mát:

 

Hình. Buli có vòng bi cho quạt vuông thông gió công nghiệp.

Sản phẩm cùng chuyên mục: