Sản phẩm: Guồng cánh dùng cho máy làm mát lưu lượng khí 20000 m3/h (gồm 9 lá cánh)

 

Hình. Guồng cánh 9 lá dùng cho máy làm máy lưu lượng khí 20000 m3/h

Sản phẩm cùng chuyên mục: