Buli thay thế không vòng bi dùng cho các quạt vuông thông gió làm mát:

 

Sản phẩm cùng chuyên mục: